İnglând Siget Bashkir Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a, Ă ă, Â â, B b; bacâr, баҡыр; baźnatrăź, баҙнатғыҙ; brânḑă, беренсе; C c; cem, кем; ciśege, киҫәге; comarlă, ҡомарлы; Č č, D d, D̃ d̃, Ḑ ḑ, E e, È è, F f, G g, Ǧ ǧ, H h; hacimlăc, хакимлыҡ; hèlèt, һәләт; İ i; ieilărge, йәйләргә; iourânbòș, яурынбаш; iòcânânda, яҡынында; isămlec, исемлек; J j, L l; lecin, ләкин; M m; mărhămet, мәрхәмәт; mânârgè, менергә; N n; nèmè, нәмә; Ñ ñ, O o, Ò ò, Ő ő, P p, R r, S s; sesec, сәсәк; Ș ș, Ś ś, T t; tirele, тирәлә; toiou, тойоу; turau, турау; T̃ t̃, Ț ț; țânâvărva, сынығарға; U u, Ű ű, V v, Z z; zèngèr, зәңгәр; Ź ź

Andrey Shluinsky – Verb-verb complexes in Turkic languagesTatar and Bashkir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: