İnglând Siget Romanian Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; abaǧer, abager; abaǧeriie, abagerie; abaǧiu, abagiu; abečedar, abecedar; aboriǧen, aborigen; abrudiancă, abrudeancă; absčisă, abscisă; absčiziune absčiziuñe, absciziune; absorbituare absorbitòre, absorbitoare; abstraǧe, abstrage; aburială, abureală; aburuasă aburòsă, aburoasă; acadia, acadea; academičiian acaemičiian, academician; acantačee, acantacee; acaparatuare, acaparatoare; acătăria, acătărea; acățătuare acățătòre, acățătoare; acčelera, accelera; acčelerando, accelerando; acčelerare, accelerare; acčelerat, accelerat; acčelerată, accelerată; acčelerator, accelerator; acčeleratuare, acceleratoare; acčelerațiie, accelerație; acčelerograf, accelerograf; acčelerometru, accelerometru; acčent, accent; acčentuua, accentua; acčentuuare, accentuare; acčentuuat, accentuat; acčentuuată, accentuată; acsiioloǧic, axiologic; activitatia, activitatea; ačesta, acesta; administraria, administrarea; Adriian, Adrian; adverbiial, adverbial; afectivitatia, afectivitatea; aficsare, afixare; aǧitațiie, agitație; alegoriie, alegorie; amilazemiie, amilazemie; analizaria, analizarea; anatomiie, anatomie; anhedoniie, anhedonie; Angliia, Anglia; antonimiie, antonimie; Ardial Aral, Ardeal; arteriiografiie, arteriografie; atențiie, atenție; atributivitatia, atributivitatea; aucsiliiar, auxiliar; Ă ă; Â â; ân, în; ântr’o, într-o; ântr’un, într-un; ântrebuințaria ântrebuiințaria, întrebuințarea; B b; Basarabiia, Basarabia; bazofiliie, bazofilie; băimărian, băimărean; bănățian, bănățean; bemolizaria, bemolizarea; bucovinian, bucovinean; Bulgariia, Bulgaria; C c; căčiulă căčulă, căciulă; cintesență, chintesență; clujian clujan, clujean; coǧac coǧiac, cogeac; compiutertomografiie, computertomografie; complementizatuare, complementizatoare; comunicațiile comunicațiiile, comunicațiile; conectaria, conectarea; consultațiie, consultație; conștiientizare, conștientizare; continuuare, continuare; continuuat, continuat; coordonaria, coordonarea; criangă, creangă; Criangă, Creangă; Cristiian, Cristian; culuuar, culuar; cuuantic, cuantic; cuuantificaria, cuatificarea; cuuarț, cuarț; Č č; če čă čie, ce; čia ča, cea; čiață čață, ceață; Čipriian, Ciprian; čitire, citire; čoc čioc, cioc; čuară čiuară čiòră čòră, cioară; D d; de e dă dâ di i ie ǧie ǧe ǧă, de; depresiie, depresie; dezinfecțiie, dezinfecție; dial, deal; diiac, diac; diiacon, diacon; diialectoloǧiie, dialectologie; diialogal, dialogal; diiez, diez; diminiață imiñață, dimineață; dobroǧian dobroǧan, dobrogean; doilia, doilea; duarme, doarme; duhovničiie, duhovnicie; dulčiață dulčață, dulceață; D̃ d̃; Ḑ ḑ; E e; ecografiie, ecografie; ecsčelent, excelent; ecspedițiiile, expeditiile; ecspresiie, expresie; ecsprimat, exprimat; efectuuare, efectuare; egzamina ecsamina, examina; egzemplu ecsemplu, exemplu; elaboraria, elaborarea; eliziunia, eliziunea; eozinofiliie, eozinofilie; eritročit, eritrocit; esențiial, esential; eșantiionaria, eșantionarea; etiioloǧiie, etiologie; euul, eul; È è; F f; filosofiie, filosofie; filozofiie, filozofie; fiiacru, fiacru; fiiecare, fiecare; fiief, fief; fiziioloǧiie, fiziologie; Floriian, Florian; fonemičitate, fonemicitate; fonoloǧiie, fonologie; frazeoloǧiie, frazeologie; G g; Gabriiel, Gabriel; Gabriiela, Gabriela; gândiria, gândirea; gimpe, ghimpe; Giorge ore, Gheorghe; gličemiie, glicemie; glicozuriie, glicozurie; gramaticalizaria, gramaticalizarea; granuločit, granulocit; gregoriian, gregorian; gruapă gròpă, groapă; Ǧ ǧ; ǧenerativism, generativism; ǧenom ǧănom jenom jănom, genom; H h; halucinațiie, halucinație; heǧemoniie, hegemonie; hematiie, hematie; hiperbuliie, hiperbulie; hipobuliie, hipobulie; hipomaniie, hipomanie; İ i; ia iè, ea ia; ideațiia ideiațiia, ideația; ideie, idee; iel, el; iie, ie; ieste, este; iǧiienă, igienă; İiuan, Ioan; İiuana, Ioana; İliana, Ileana; integratuare, integratoare; interpretaria, interpretarea; İòñe, Ione; İndiia, India; irasčibilitate, irascibilitate; İtaliia, Italia; italiiană, italiană; İuliia, Iulia; İuliian, Iulian; iuliie, iulie; J j; L l; lecsem, lexem; lecsematică, lexematică; lecsic, lexic; lecsicon, lexicon; leucočit, leucocit; Liana, Leana; Liiana, Liana; Liliiana, Liliana; loǧičiian, logician; loǧičist, logicist; lucriază, lucrează; lučiafăr, luceafar; Lučica, Lucica; Lučiia, Lucia; Lučiian, Lucian; luua, lua; M m; magnetodiiaflucs, magnetodiaflux; maniie, manie; maramureșian maramureșan, maramureșean; Mariia, Maria; Mariian, Marian; Marmațiia, Marmația; Marmațiiei, Marmației; Măriie, Mărie; matematiče, matematice; medicațiie, medicație; memoriie, memorie; metaforizaria, metaforizarea; metonimiie, metonimie; Mihaiela, Mihaela; Mihaiil Mihail, Mihail; miiasmă, miasmă; miiorița, miorița; Miiorița, Miorița; miioriță, mioriță; Miioriță, Mioriță; miiorițe, miorițe; Mirčia Mirča, Mircea; miuară, mioară; monočit, monocit; N n; ne ñe ñi, ne; nuuanțat, nuuanțat; Ñ ñ; O o; obiectivitatia, obiectivitatea; oltian, oltean; Ò ò; Ő ő; P p; paronimiie, paronimie; pasteurizaria, pasteurizarea; percuțiie, percuție; piian, pian; polifoniie, polifonie; polisemantičitate, polisemanticitate; polisemiie, polisemie; predicațiie, predicație; prefics, prefix; preluuare, preluuare; procuraria, procurarea; propozițiie, propoziție; prozodiie, prozodie; pseudohalucinațiie, pseudohalucinație; pseudoștiință, pseudoștiință; psihiiatriie, psihiatrie; psiholoǧiie, psihologie; psihomotoriie, psihomotorie; R r; redučeria, reducerea; reluuare, reluare; repertoriiile, repertoriile; reprezentaria, reprezentarea; rituual, ritual; Româniia, România; Rusiia, Rusia; S s; s’a, s-a; sătmarian, sătmarean; sânt âs sunt, sunt; sântem suntem, suntem; sânteți sunteți, sunteți; Sebastiian, Sebastian; segmentațiie, segmentație; semantičitate, semanticitate; semiioloǧiie, semiologie; semiiotică, semiotică; semnificațiie, semnificație; siară sară, seară; Siget, Sighet; Sigetu, Sighetu; Sigetul, Sighetul; Silviia, Silvia; sinonimiie, sinonimie; sintacsă, sintaxă; Sofiia, Sofia; spaniiolă, spaniolă; spečiial, special; spečificator, specificator; spirituual, spiritual; spirituualitate, spirituualitate; structuraria, structurarea; subiiect, subiect; subordonaria, subordonarea; sufics, sufix; superiior, superior; Ș ș; și șâ șă, și; Ś ś; T t; ti’ai ’ai, te-ai; tiatru, teatru; Transilvaniia, Transilvania; tranzitivitatia, tranzitivitatea; treilia, treilea; tuacă, toacă; T̃ t̃; Ț ț; U u; uac, oac; Uana, Oana; uare òre òri, oare; Ungariia, Ungaria; următuaria, următoarea; Ű ű; V v; variietate, varietate; verbalizaria, verbalizarea; vestimentațiie, vestimentație; Viiorel, Viorel; Viiorica, Viorica; viuară, vioară; vrânčian vrânčan, vrâncean; Z z; Ź ź

Lyrics with the international phonemic alphabet:
Carols:
Songs:
Leon Leviţchi, Andrei Bantaș – English-Romanian Academic Dictionary
Adriana Baban – Consiliere educaţională
Mircea Alexandru Birţ – Psihiatrie
Lucian Blaga – linguistic bibliotheca
Adrian Chircu Buftea – Romanization linguistics, adverb
Luminiţa Xenia Fassel linguistics
Liana Fodoreanu – Iatrogeniile
Cătălina Tudose, Florin Tudose, Ileana Botezat Antonescu, Liviu Botezat Antonescu, Constantin Gorgos – Vademecum în psihiatrie
Svetlana Dermenji Gurgurov – Fonetica limbii române
Alf Lombard – spelling
Viorel Lupu, Izabela Ramona Todiriţă Lupu – psychiatry
Constantin Manea – spelling
Ştefan cel Mare – linguisticsphilology
Mircea Miclea – psihiatrie psihologie online
Dragoș Burileanu, Mihai Sima, Adrian Neagu – A Phonetic converter for Speech Synthesis in Romanian
Horia Coman, Doina Constanţa Maria Cozman, Voichiţa Milena Dumitru, Dana Herţa, Marinela Minodora Manea, Viorica Năstase, Mădălina Neamţu, Bogdan Nemeș – psychiatry psychology
Alexandru Philippide – linguistic institute
Veronica Junjan, Ioana Crăciun, Ioana Valentina Micluţia, Codruţa Popescu – psychiatry, cognition
Vasile Predescu – Psihiatrie
Jacques Moeschler, Anne Reboul – Dicţionar enciclopedic de pragmatică
Aurel Romilă – Psihiatrie
Dumitru Cornel Vâlcu – semiotic linguistics
Valentin Victor Vizauer – proper names antroponymy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: