İnglând Siget Hawaiian Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; acămai, akamai; ava, awa; Ă ă; ăcuă, akua; ăcule, akule; ăumăcuă, aumakua; Â â; B b; C c; cacahiaca, kakahiaka; cahi, kahi; caicămăhine, kaikamahine; cala, kala; caleo, kaleo; camană, kamana; cane, kane kāne; cao, kao; capu, kapu; lei, kalei; ceală, keala; ceici, keiki; cina, kina; colohe, kolohe; cuamoo cuammoo, kuamoo; cui câui, kui; cumu, kumu; cupunăcane, kupunakane; Č č; D d; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; èva, ewa; F f; G g; Ǧ ǧ; H h; hapă, hapa; hocu, hoku; hoculea, hokulea; hulă, hula; İ i; J j; L l; lahainălună, lahainaluna; lănălană, lanalana; M m; macai, makai; macalae, makalae; macani, makani; macăhici, makahiki; macua, makua; macuahine, makuahine; mano, manō; meă, mea; moku, mocu; N n; navilivili, nāwiliwili; noheă, nohea; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; pacalolo, pakalolo; pohacu puohacu, pôhaku; pahoihoi, pāhoehoe; popoci, pôpoki; puă, pua; puca, puka; pulehu, pūlehu; pulelehuă, pulelehua; pupule, pūpule; R r; S s; Ș ș; Ś ś; T t; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: