İnglând Siget Telugu Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; adărșamu, ఆదర్శము; aidu aiidu, ఐదు; amhipraialu, అభిప్రాయాలు; avagahana, అవగాహన; Ă ă; Â â; B b; C c; calian, kalyan; camalamu, కమలము; cohinuru, కోహినూరు; cura, coora; Č č; čapcăra čapcâra, చక్కెర; čidatma, చిదాత్మ; D d; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; eluca, ఎలుక; È è; F f; G g; gramămu, గ్రామము; Ǧ ǧ; ǧibităm, జీవితం; H h; hama, అమ్మ; hanăndăm, ఆనందం; İ i; iela, ఎలా; J j; L l; lacșmi lăcșmi, లక్ష్మి; M m; manči, మంచి; mančitănamu, మంచితనము; N n; nacșătrămu, నక్షత్రము; nana, నాన్న; nepo, నిప్పు; niru, నీరు; Ñ ñ; O o; onde, ఒంటె; Ò ò; Ő ő; P p; pani, పని; pasčima, పశ్చిమ; R r; S s; săhaiămu, సహాయము; Ș ș; Ś ś; T t; telugu, తెలుగు; tolangințănbi, తొలగించండి; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; uaidiemu, వాయిద్యము; uinona, winona; uru, ఊరు; utundi, ఉంటుంది; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: