İnglând Siget Gujarati Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; amdavad, અમદાવાદ; Ă ă; Â â; B b; băǧârati, ગુજરાતી; C c; Č č; D d; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; F f; G g; grò, ગ્રહ; guru, ગુરુ; guruvar, ગુરુવાર; Ǧ ǧ; H h; İ i; irenăs, યુરેનસ; J j; L l; M m; mângălvar, મંગળવાર; N n; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; R r; răvivar, રવિવાર; S s; sumvar, સોમવાર; suria, સૂર્ય; surtalâs, સુડતાલિસ; Ș ș; șènivar, શનિવાર; șucravar, શુક્રવાર; Ś ś; T t; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; udvar, બુધવાર; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

Babu Suthar – Gujarati-English Learner’s Phonetic Dictionary

1 Comment

Comments RSS
  1. iastphonetic

    Gujarati to IAST Transliteration.

    İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries
    A a; amdavad, amadāvāda; Ă ă; Â â; B b; băǧârati, gujarātī; C c; Č č; D d; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; F f; G g; grò, graha; guru, guru; guruvar, guruvāra; Ǧ ǧ; H h; İ i; irenăs, yurenasa; J j; L l; M m; mângălvar, maṁgaḽavāra; N n; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; R r; răvivar, ravivāra; S s; sumvar, somavāra; suria, sūrya; surtalâs, suḍatālisa; Ș ș; șènivar, śanivāra; șucravar, śukravāra; Ś ś; T t; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; udvar, budhavāra; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: