İnglând Siget Marathi Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; ačărăn, आचरण; ahe, आहे; apeiăș, अपयश; aprad, अपराध; asăt, असत; ase, असे; astat, असतात; ași, अशी; Ă ă; Â â; B b; băngla, बंग्ला; bescet, बिस्किट; bilori, बिलोरी; C c; ca, का; cărailă, करायला; riț, खरेच; char car, खार; condiahi, कोणत्याही; curup, कुरूप; Č č; čandar, छानदार; čar, char; čănberi, चंदेरी; čoclet, चॉकलेट; čocleča, चॉकलेटच्या; D d; dar, दार; dehače, देहाची; deva, देवा; divăs, divas; doș, दोष; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; ec, एक; etat, येतात; È è; F f; G g; gărza, गरजा; Ǧ ǧ; ǧamin ǧămin, jamin; H h; İ i; iăș, यश; J j; L l; M m; măla, मला; mărati, मराठी; mor, मोर; motiața, मोत्याच्या; N n; nămăscar, नमस्कार; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; pai, pay; paia paiă, पाया; par, फार; pilas, पिल्लांस; pise, पिसे; prangla, रंगला; pruti, कृती; R r; S s; santră, santra; săhăz, सहज; sămaǧ, समाज; sămḑa, समजा; sămzun, समजून; suartâ, स्वार्थ; suc, सुख; Ș ș; șepiča, शेपटीच्या; Ś ś; T t; tara, तारा; tezorâ, तिजोरी; tvicar, स्विकार; Ṫ ṫ; Ț ț; țangla, चांगला; țoneri, सोनेरी; U u; Ű ű; V v; Z z; zai zaii, जाई; zat, जात; Ź ź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: