İnglând Siget Latvian Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; atradas atradaas, atradās; Ă ă; Â â; B b; buut, būt; C c; Č č; četârdesmit, četrdesmit; D d; daină daina, daina; dauḑăs, daudzas; D̃ d̃; eneret enereet, ģeņģerēt; Ḑ ḑ; E e; È è; F f; G g; gadscaartu gadscartu, gadskārtu; gluji, gluži; Ǧ ǧ; H h; İ i; iepriecșeias, iepriekšējas; J j; L l; laică, laika; latviieșâ latviieșu, latviešu; lâiḑ, līdz; luuḑu, lūdzu; luupas lâupas, lūpas; M m; maate, māte; maia maiă, mājā; N n; nenozâimee, nenozīmē; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; palată, palātā; paartuopot, pārtopot; pașă, paša; piieduod, piedod; R r; S s; sauț, sauc; scaitaa, skaitā; Ș ș; Ś ś; T t; treșdienă treșdiienă, trešdiena; tuuarez tuuares, toreiz; T̃ t̃; Ț ț; țâiñă, cīņa; țâlvèècu țâlvèècâ, cilvēku; U u; Ű ű; V v; vis, viss; Z z; Ź ź

Normunds Grūzītis – Formal Grammar and Semantics of Controlled Latvian Language

Inguna Skadiņa – Machine Translation for Latvian

Andrejs Veisbergs – Clipping in English and LatvianThe Latvian Language

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: