İnglând Siget Faroese Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a, Ă ă, Â â, B b; brauăr, bróðir; Brenò, Brenna; C c; ceave ciave, kavi; Crișia, Kristian; cvaiča, kveikja; cvőua, kvøða; Č č; Čișčuvatnâ, Kirkjuvatn; D d, D̃ d̃, Ḑ ḑ, E e, È è, F f; fâlǧa, fylgja; forvèl, farvæl; G g; gèla, gala; Ǧ ǧ, H h; honča hănča, heingja; İ i, J j; jois, reis; L l; leia, laga; M m; mama, mamma; N n; Norjurlònd, Norðurlond; Norőna, Norrøna; nuita, nýta; Ñ ñ, O o; onča, einki; Ò ò, Ő ő, P p, R r; recva, rógva; S s; silvuj, silvur; siurevne, súrevni; staiča, steikja; Ș ș; șeon, sjón; Ś ś, T t; tac, tak; tinča, tyngja; tonča, teingja; Tuir, Týr; T̃ t̃, Ț ț, U u, Ű ű, V v, Z z, Ź ź

Pétur Helgason – linguistics

Hjalmar Petersen – Related languages, convergence and replication: Faroese–Danish

Trond Trosterud – A constraint grammar for Faroese

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: