İnglând Siget Amharic Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; abânet, abenet; abucida, አቡጊዳ; agăr, agär; almăz, almaz; amus, ሐሙስ; arp, ዓርብ; Ă ă; ădmiuot ădmiiot ădmiiòt, ëdmeawot; Â â, B b; băal, beaal; C c; cârane, ቅዳሜ;  ce, kä; Č č; čauata, tchewata; D d; dènă, dehna; D̃ d̃, Ḑ ḑ, E e; elhuč, እሑድ; È è, F f; făcadu, fekadu; G g, Ǧ ǧ, H h; hiuăt, hiwot; İ i; iăabsăra, yaebsira; ielidet, yelidet; iet, yet; ioget, yogheut; irgačafe iirgačafe, yirgacheffe; J j, L l, M m; mălcam, melkim; N n; nau, now; negaș, negash; no, nô; not, näwot; Ñ ñ, O o, Ò ò, Ő ő, P p; pulna, ቡና; R r, S s; sanait, sanetti; sămăt, sëmëwot; sântâ, sëntë; Ș ș, Ś ś, T t; tadesă, tadesse; tarias, ታዲያስ; T̃ t̃, Ț ț; țahai, ፀሐይ; U u; ulha, ውኃ; Ű ű, V v, Z z, Ź ź

Charles William Isenberg – Grammar of the Amharic Language

Thomas Leiper Kane – Amharic-English Dictionary

David Turton, Moges Yigezu, Olisarali Olibui – Mursi-English-Amharic Dictionary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: